Strona główna » Regulamin
Kategorie

Regulamin

1. Wstęp - kto jest właścicielem sklepu i gdzie jest prowadzona działalność

Internetowy sklep modelarski "Modele.sklep.pl" prowadzi sprzedaż detaliczną oferowanych towarów za pośrednictwem sieci internet. 

Sprzedaż prowadzona jest również bezpośrednio w sklepie stacjonarnym:

Modele.sklep.pl
ul. Zawalna 7B
51-118 Wrocław
tel. +48-713594177
tel. +48-694491286
Info@modele.sklep.pl

Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej http://www.modele.sklep.pl

Sklep Modele.sklep.pl jest własnością firmy:

AN-FINANS Norbert Krysiak
ul. Polna 1 
52-116 Iwiny
NIP: 898-158-76-63
REGON: 932229149
Nr Ew. BDO: 000030857 
(Dawniej GIOŚ: E0022160WBW)
tel. +48-71-7257223
biuro@an-finans.com

Sprzedaż wysyłkowa zamówień złożonych w sklepie internetowym www.modele.sklep.pl realizowana jest z magazynu firmy AN-FINANS Norbert Krysiak mieszczącego się pod adresem: 

AN-FINANS Norbert Krysiak
ul. Polna 1 
52-116 Iwiny

2. Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest firma AN-FINANS Norbert Krysiak.

3. Dane osobowe i ochrona danych osobowych (zgodność z RODO)

3.1 Administratorem danych osobowych klientów zarejestrowanych w bazie sklepu jest jego właściciel, firma AN-FINANS Norbert Krysiak (szczegółowe dane w pkt. 1 regulaminu). Poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika w trakcie rejestracji, a w szczególności: imię i nazwisko, adres domowy/wysyłkowy, adres e-mail, numer telefonu a w przypadku firm również numer NIP.

3.2 Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w sklepie internetowym modele.sklep.pl i firmie AN-FINANS Norbert Krysiak, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (Inspektor ochrony danych), z którą można się kontaktować pod adresem iod@an-finans.com lub przesyłając korespondencję na adres siedziby firmy AN-FINANS Norbert Krysiak (z dopiskiem "IOD").

3.3 Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych użytkowników odbywa się w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów). Odpowiedzialność i poniesione koszty z tytułu ewentualnych następstw podania nieprawdziwych informacji o danych osobowych spadają na użytkownika. 

3.4 Za dodatkową zgodą zarejestrowanego użytkownika, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, w tym do przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

3.5 Zgoda, o której mowa w pkt. 3.4, może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres iod@an-finans.com.

3.6 Podanie danych osobowych w trakcie procesu rejestracji jest dobrowolne, jednakże ich poprawność oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do celów realizacji zamówień i obsługi posprzedażowej.

3.7 W ramach obsługi i realizacji zamówień, dane osobowe zarejestrowanych użytkowników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla firmy AN-FINANS Norbert Krysiak.
Będą to podmioty należące do następujących kategorii:

- Firma(y) realizujące usługi transportowe, dostarczające zamówione towary pod wskazany przez zarejestrowanego użytkownika adres.
- Instytucjom finansowym (bankowi lub bankom) pośredniczącym w udzieleniu lub udzielających pożyczki na zakup towarów w naszym sklepie (dotyczy wyłącznie klientów dokonujących zakupów na raty).
- W przypadku firm, oraz osób wybierających fakturę jako formę potwierdzenia zakupu, do biura rachunkowego prowadzącego obsługę księgową firmy AN-FINANS Norbert Krysiak.

3.8 Podmioty wskazane w pkt. 3.7, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę AN-FINANS Norbert Krysiak.

3.9 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia. W każdej chwili, użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

4. Produkty

Pomimo iż w trosce o najwyższą wierność informacji nt. dostępności produktu strona aktualizowana jest kilka razy dziennie, to z powodu naturalnej rotacji towaru może zdarzyć się, iż dany produkt w chwili zamówienia okaże się niedostępny. W takim przypadku, klient w możliwie najszybszym terminie informowany jest o jego braku i ewentualnym terminie kolejnej dostawy. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po ich ponownym wprowadzeniu do oferty, AN-FINANS/Modele.sklep.pl zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

W przypadku wykrycia niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego. W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez Kupującego i nie wyrażenie przez niego chęci częściowej realizacji zamówienia, Sklep zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Ceny

Ceny towarów oferowanych na stronie sklepu zawierają podatek VAT.

Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Modele.sklep.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania jego zapasów magazynowych.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy www.modele.sklep.pl po zarejestrowaniu indywidualnego konta klienta w bazie sklepu. W wyjątkowych przypadkach, dopuszczalne jest również złożenie zamówienia telefonicznie lub e-mailem.

Sklep w niektórych przypadkach może poprosić Klienta o potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienia, których potwierdzenia nie uda się uzyskać w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane.

Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień budzących uzasadnione wątpliwości. 

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, o ile w trakcie realizacji w kontakcie z Klientem nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - czas realizacji liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku okoliczności mogących spowodować zmianę terminu dostarczenia przesyłki, Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie klienta. Jeżeli klient zamówi towar niedostępny na stanie magazynowym, wówczas realizacja jego zamówienia nastąpi po uprzednim uzupełnieniu stanów magazynowych.
 

7. Płatności

Jako płatnik VAT, firma AN-FINANS Norbert Krysiak wystawia na wszystkie sprzedane towary paragony fiskalne (domyślna forma dowodu zakupu załączanego do sprzedawanego towaru) lub faktury VAT (na wyraźne żądanie klienta).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT na podstawie zafiskalizowanego już paragonu, toteż o ewentualnej chęci otrzymania faktury VAT jako dowodu zakupu Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę w chwili składania zamówienia. 

Forma płatności powinna być określona przez klienta podczas składania zamówienia.

Płatności za zamówiony towar można dokonać na jeden z niżej wymienionych sposobów: 

- Płatność "za pobraniem" - płatne gotówką kurierowi w chwili dostarczenia towaru lub w paczkomacie podczas odbierania przesyłki.

- Płatność elektroniczna - za pośrednictwem systemu Paypal, BLIK, szybkim e-przelewem bankowym lub innymi cyfrowymi formami płatności dostępnymi z panelu płatności elektronicznych w chwili finalizacji zamówienia.

- Płatność elektroniczna - kartami płatniczymi:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

- Płatność przelewem bankowym w formie przedpłaty - transferem bankowym lub przekazem pocztowym na konto sklepu "Modele.sklep.pl" (firmy AN-FINANS Norbert Krysiak) przed realizacją zamówienia: 

mBank: PL59 1140 2004 0000 3102 3578 3942
Nazwa firmy: AN-FINANS Norbert Krysiak
Adres firmy: ul. Polna 1, 52-116 Iwiny, Polska
NIP: PL 8981587663

Informacje dodatkowe, niezbędne przy dokonywaniu przelewu z zagranicy: 
Kod SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK 
Nazwa banku: BRE Bank S.A. Internet Banking
Adres banku: Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, Polska

W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (Płatności elektroniczne, Przelew bankowy), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności, zamówienie zostanie anulowane.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

8. Dostawa i odbiór towaru

Sposób dostawy i forma płatności za koszty transportu powinny być określone przez klienta podczas składania zamówienia. 

8.1 Dostępne formy dostarczenia lub odbioru towaru

Sklep definiuje dwie formy dostarczenia i odbioru towaru: "Przesyłka" oraz "Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym". W przypadku wystąpienia opłaty kurierskiej za dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, koszt ten pokrywa Zamawiający.

8.1.1 Zamówienia realizowane drogą wysyłkową

Przesyłki dostarczane są do klientów za pośrednictwem jednej z dwóch współpracujących z naszym sklepem firm kurierskich: GLS oraz InPost (Paczkomaty). Firmy kurierskie nakładają na transportowane przesyłki ograniczenia gabarytowe i wagowe.

Koszt przesyłki, zależnie od wybranego przewoźnika i formy płatności wynosi odpowiednio:

- Dla przesyłek krajowych dostarczanych przez firmę GLS, niezależnie od wybranej formy płatności za zamówienie - 15 zł z VAT

- Dla przesyłek krajowych dostarczanych do paczkomatów przez firmę InPost, niezależnie od wybranej formy płatności za zamówienie - 9,90 zł z VAT

UWAGA! Przy składaniu zamówienia z wyborem transportu za pośrednictwem firmy InPost - klienci proszeni są o wskazanie wybranego paczkomatu, do którego życzą sobie dostarczenia zamówienia. W przypadku nie wybrania żadnego paczkomatu, obsługa sklepu podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ustalenia adresu paczkomatu do którego będzie następnie dostarczona przesyłka.

Wyżej wymienione opłaty obowiązują dla przesyłek mieszczących się w ramach określonych przez wskazanych przewoźników wymiarów i ciężaru przesyłek.

- Dla przesyłek krajowych realizowanych przez firmę GLS: najdłuższy bok + obwód przesyłki maksymalnie może wynieść 300 cm, maksymalna masa 1 przesyłki to 30 kg brutto. Firma GLS dopuszcza możliwość transportu przesyłek większych lub cięższych niż określone limitami - wówczas obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem w celu przeprowadzenia indywidualnej wyceny transportu.

- Dla przesyłek krajowych realizowanych przez firmę InPost w ramach usługi przesyłek paczkomatowych, wymiary i masa przesyłek są zdefiniowane jako maksymalnie (Gabaryt C): 41 x 38 x 64 cm / max. 25 kg. Firma InPost nie dopuszcza możliwości transportu przesyłek większych lub cięższych niż te określone limitami, toteż w przypadku gdy zamawiany w sklepie produkt nie zmieści się w ramach limitów, a zostanie wybrana forma transportu "InPost" - obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem w celu zmiany metody dostarczenia przesyłki i ustalenia nowych kosztów transportu.

Koszty przesyłki paczek których adresat znajduje się poza granicami Polski, każdorazowo zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

W przypadku zaistnienia możliwości uszkodzenia przesyłki w czasie transportu (wynikającej np. z zamówienia w jednym transporcie towarów bardzo delikatnych razem z ciężkimi i mogących powodować uszkodzenia, pomimo bardzo wysokiej ochrony zapewnionej przez opakowanie), po uprzedniej konsultacji z Klientem, Sklep dopuszcza możliwość rozbicia jednego zamówienia na dwie lub więcej części (przesyłek). Wynikające z tego powstałe dodatkowo koszty transportu winny zostać opłacone przez Zamawiającego. 

W indywidualnych przypadkach, po uprzednim obustronnym ustaleniu szczegółów i zaakceptowaniu przez Klienta nowych warunków transportu, Sklep dopuszcza możliwość wysyłki towaru do Klienta za pośrednictwem innej, wskazanej przez Klienta firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. 

Wszystkie przesyłki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS oraz InPost są ubezpieczone od szkód powstałych w czasie transportu. Jeśli w momencie odbierania przesyłki jej stan fizyczny budzi wątpliwości, opakowanie lub sam towar jest uszkodzony lub nosi oznaki ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić jej przyjęcia i w jeszcze w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki a następnie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

W przypadku gdy przesyłkę dostarcza kurier GLS: Warunkiem koniecznym do wszczęcia procesu reklamacyjnego (i egzekucji odszkodowania za uszkodzenia wyrządzone w transporcie) jest spisanie protokołu uszkodzenia w dniu dostarczenia przesyłki. W przypadku braku możliwości sporządzenia protokołu z kurierem w chwili dostawy przesyłki, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem GLS i poinformować o zdarzeniu. Adresy oddziałów GLS dostępne są na stronie https://gls-group.eu/PL/pl/oddzialy-punkty-parcelshop

W przypadku odbierania przesyłki w paczkomacie InPost - należy wypełnić formularz "Mam zastrzeżenia do paczki" na ekranie paczkomatu i postępować następnie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jeśli towar w imieniu zamawiającego odbiera wskazana przez niego osoba trzecia, Zamawiający powinien poinformować ją o warunkach odbioru przesyłki.

8.1.2 Zamówienia odbierane osobiście przez klienta

Klienci składający zamówienia mają również możliwość osobistego odbioru zamawianego zamówienia w sklepie Modele.sklep.pl. Po skompletowaniu zamówienia i przygotowania go do odbioru, Klient jest powiadamiany o gotowości towaru do odbioru drogą mailową lub telefoniczną. 

9. Zwroty, reklamacje i serwis

Jesteśmy przekonani o najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów w naszym sklepie oferujemy pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji.

9.1 - Odstąpienie od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa: 

Zgodnie z Ustawą o ochronie  praw konsumenta  z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami, w przypadku zawarcia umowy kupna/sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku, Towar należy dostarczyć do Sklepu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, w którym muszą również zostać zawarte: 

 • Imię i Nazwisko Klienta
 • Adres Klienta
 • Numer zamówienia
 • Dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego (numer konta, dane posiadacza rachunku)
 • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

Formularz odstąpienia od umowy (pobierz tutaj)


Warunki zwrotu towaru:

 • Odsyłany towar musi był pełnowartościowy, nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien być opakowany w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu (jeśli takowe występuje) oraz zawierać wszelkie występujące w zestawie akcesoria i dodatki.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeśli Kupujący zdecyduje się zwrócić wszystkie zamówione w ramach jednego zamówienia produkty, wówczas zwrócone zostaną mu również poniesione koszty transportu. Jeśli Kupujący zwróci jedynie część z zamówionych w ramach jednego zamówienia produktów, zostanie zwrócona jedynie równowartość zwracanych produktów.​
 • Przelew zwrotny, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków zostanie wykonany maksymalnie w ciągu 14 dni. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych warunków odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru, przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient ponosi całkowite koszty odsyłki towaru. 
 • Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych "za pobraniem".


9.2 - Reklamacje
 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu lub defektu zakupionego produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

W celu wszczęcia przez sklep procedur reklamacyjnych, jeszcze przed wysłaniem reklamowanego towaru do naszego serwisu, klienci proszeni są o zalogowanie się do swojego panelu klienta na stronie internetowej sklepu a następnie poprzez kliknięcie opcji "Zgłoś reklamację" - wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego. 

Formularz zgłoszeniowy poprosi Klienta o wskazanie numeru zamówienia, w którym znajdował się reklamowany produkt, a także w polu "Opis zgłoszenia" umożliwi dokładne opisanie defektu produktu i okoliczności jego powstania. 

Serwis naszego sklepu, w możliwie najkrótszym terminie potrzebnym na wstępną diagnozę problemu, skontaktuje się z klientem przesyłając dalsze instrukcje postępowania. 

W przypadku gdy rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej będzie wiązało się z koniecznością odesłania produktu do naszego serwisu, będzie można wysłać go na jeden z dwóch adresów sklepu: 

Sklep Modelarski "Modele.sklep.pl"
ul. Zawalna 7B, 51-118 Wrocław
z dopiskiem "SERWIS"

lub

Serwis Modele.sklep.pl
AN-FINANS Norbert Krysiak
ul. Polna 1, 52-116 Iwiny

W każdym przypadku odesłania towaru do naszego serwisu, wraz ze zwracanym towarem należy załączyć dowód (lub kopię) zakupu.

W przypadku uznania zasadności reklamacji, Klient zostaje poinformowany o trybie rozwiązania oraz czasie potrzebnym na zakończenie procesu reklamacji. Koszty odesłania produktu do Klienta w tym przypadku ponosi sklep, który zwróci klientowi równowartość najtańszej dostępnej na rynku opłaty kurierskiej 

W przypadku odrzucenia roszczeń reklamacyjnych, Klientowi zostają zaproponowane możliwe rozwiązania oraz skorzystanie z usług serwisu pogwarancyjnego. W przypadku reklamacji bezzasadnej, koszty ewentualnego odesłania produktu do serwisu, jak i zwrotnie, z serwisu do Klienta - ponosi Klient. 

Przedmioty w których Klient dokonał samodzielnej ingerencji w konstrukcję, modyfikacji lub zerwał plombę zabezpieczającą, jak również przedmioty zużyte w sposób naturalny, uszkodzone mechanicznie lub w których defekt powstał na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nadmiernego zabrudzenia, nie podlegają reklamacji. Sprzedający odpowiada przed Klientem jedynie za wady fabryczne produktu. 

9.3 - Serwis gwarancyjny i usługi serwisowe pogwarancyjne.

Sklep www.modele.sklep.pl prowadzi modelarski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

W przypadku zaistnienia konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego, Klient proszony jest o dostarczenie do sklepu produktu wraz z dokładnym opisem uszkodzenia. Ponadto, do produktu powinny zostać dołączone dane teleadresowe klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Serwis pogwarancyjny w możliwie najkrótszym czasie potrzebnym na zdiagnozowanie uszkodzenia skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia propozycji sposobu naprawy, czasu potrzebnego na prace serwisowe oraz spodziewanych kosztów. W przypadku wyrażenia przez klienta zgody na zaproponowane warunki serwisu, strony postępują dalej zgodnie z przyjętymi ustaleniami. W przypadku nie udzielenia przez klienta zgody na zaproponowane przez serwis warunki naprawy pogwarancyjnej, serwis nie podejmie się naprawy a produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

10 - Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

Jako firma wprowadzająca do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz baterie i akumulatory, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę z dn. 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach,  firma AN-FINANS Norbert Krysiak świadczy usługi bezpłatnego odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów (o ile ich rodzaj odpowiada rodzajowi tego zakupionego w naszym sklepie), w każdym ze swoich oddziałów:

- Magazyn główny (Siedziba firmy) - ul. Polna 1, 52-116 Iwiny
- Sklep stacjonarny Wrocław - ul. Zawalna 7B, 51-118 Wrocław

Klient dokonujący zakupów w naszym sklepie jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobem i zasadami gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u obsługi sklepu lub w sekcji informacyjnej na głównej stronie www naszego sklepu, link: Informacje o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami


Przejdź do strony głównej
FACEBOOK
Promocje
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Producenci
4HawksACME The Game CompanyAMTAN-FINANSAPCAquacraftASPATLANTIS ModelsAZTEKB&QBrainstormDave BrownDU-BRODumas AircraftDumas BoatsDymondE-FlyElectriflyELPROGExcelFly Fly HobbyFlycolorFranekFutabaGames WorkshopGlencoe ModelsGraupnerGreat PlanesGS RacingGuillow'sGWSHacker ModelsHiroboHitecHoBaoHobbicoJetiModelJokerKoivuvaneriKoskisenLindbergMaquettMaster AirscrewMaxellMinicraft Model KitsModel MasterModelarzMP-JETMPCMSPMultiplexNosramO.S. EngineOracoverPactraPanama BalsaPanasonicPeck PolymersPelikanPerfectPhoenix ModelsPitLabPolar LightsProedgeProtechQ-ModelR-PlanesRaboeschRAYRedoxReedyROTO MotorSaitoSantiago BalsaSanwaSIGSkyDog KitesSpringer PinselSSTSuper TigreTeam AssociatedThe Wings MakerThunder TigerTitebondTop-FliteTorqProTowerProUHUVartaVQ-ModelsWalkeraWilliams BrothersXBMZAP
Płatności
alt
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu